dinsdag 20 december 2011

Kerst cadeautjes - Christmas presents

Mountmellick - Een Ierse borduur techniek waar ik op slag verliefd op ben geworden! Ik zag dat er een korte cursus  werd gegeven door Sary Maas, www.witopwit.com , en heb me meteen opgegeven... In 4 middagen hebben we enorm veel 'vergeten' borduur steken geleerd en dat resulteerde in een krans van blaadjes in allemaal verschillende steken.

Mountmellick - An Irish embroidery technique that I fell in love with! I saw a short course was given by Sary Maas, www.witopwit.com, and joined immediately ... In 4  afternoons we've learned a lot of 'forgotten' embroidery stabbing and it resulted in a wreath of leaves in all kinds of stitching.

Mountmellick Krans/Wreath © 11/2011 Busy Bee

Eigen ontwerp - Is natuurlijk heel speciaal! Doordat mijn echtgenoot heel handig op de computer is en hij heel veel creatief inzicht in ontwerpen heeft, kan ik hem vragen een patroon voor mij te maken. Het enige wat ik hoef te doen is aangeven wat ik er precies in wil hebben. Dan is het aan mij om mijn fantasie te laten werken en te bepalen welke steken ik ga gebruiken... heel spannend om het resultaat te zien!

Custom design - Is obviously very special! Because my husband is very handy on the computer and has a good creative insight in design, I can ask him to make a pattern for me. All I have to do is specify exactly what I want. Then it's up to my imagination to determine which stitching I will use ... very exciting to see the result!

Mountmellick Libellen/Dragonflies © 11/2011 Busy BeeKerst cadeautjes - Zijn erg leuk als ze zelf gemaakt zijn en zeker voor iemand die dat kan waarderen! Gelukkig zijn mijn moeder en schoonmoeder altijd erg blij met een presentje van mijn hand. Dit jaar was het al snel bedacht... een lavendel sachet. Erg leuke kleine cadeautjes om te maken en te schenken!

Christmas presents - Homemade gifts are nice and certainly for someone who appreciates it! Fortunately, my mother and my mother in law always are delighted with a present from my hand. This year it was quickly devised... a lavender sachet. Very nice little gifts to make and to give!

Lavendel Sachet/Lavender Sachet © 12/2011 Busy Bee

Bramen/Blackberry © 12/2011 Busy Bee
Schaapjes/Sheep © 12/2011 Busy Bee

zondag 18 december 2011

Hallo en welkom - Hi and welcome

Hallo wereld van creatieve Bloggers! Vandaag ben ik aan mijn B.B.B. (Busy Bee Blog) begonnen!

Hello world of creative Bloggers! Today I started my B.B.B. (Busy Bee Blog)!

Een bezige bij - De naam Busy Bee spreekt voor zich... ik ben een lekkere 'bezige bij'. Ik ben Yvette, echtgenote van een super lieve man en moeder van 2 heerlijke pubers! Ook verzorg ik hier de (vele) huisdieren, van hondjes tot vogels. Naast het zorgen houd ik mezelf graag bezig door te handwerken... Ik houd van veel soorten van handwerken zoals haken, kaarten borduren, quilten, poppen maken en mountmellick borduren. Om het een bee'tje ;) overzichtelijk te houden plaats ik in de komende tijd met regelmaat een berichtje met wat werk dat ik in de afgelopen tijd heb gemaakt, anders is het in een keer wat veel!

A busy bee - Busy Bee's name speaks for itself ... I'm a real 'busy bee'. I'm Yvette, wife of a very dear husband and mother of two wonderful teenagers! I also take care of the pets, from dogs to birds. Besides taking care of all of them I keep myself happy by doing needlework ... I like many kinds of handicrafts such as crochet, embroidery cards, quilting, doll making and embroidery Mountmellick.
I'll post my messages on a regular basis with some work that I've made ​​in recent times, otherwise it will be too much at once!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mijn 'Dear Jane' - Hier ben ik echt nog een 'groentje' in hoor... net goed een paar maandjes geleden begonnen! Een megaproject waar ik in eerste instantie nog nooit van had gehoord. Er is op internet over deze dame, Jane A. Stickle, wel het een en ander te lezen www.dearjane.com (in het Engels). Ik leer tijdens de 'Dear Jane Bee', die in de www.quiltshop.nl wordt gegeven, heel veel nieuwe dingetjes bij. Al jaren (ruim 22 jaar) maak ik quilts en in die tijd is er zoveel veranderd! Nieuwe technieken die het maken van sommige lastige patronen zoveel makkelijker maken! We hebben een enorm gezellige groep dames bij elkaar en naast het uitwisselen van technieken en weetjes wordt er veel gelachen! Ik heb daar echt mee geboft!

My 'Dear Jane' - I'm a bit of a 'rookie'... well I just started a few months ago! It's a real mega project that I had never heard of before. You can read about this lady, Jane A. Stickle, on the internet. Start here: www.dearjane.com. I'm learing in the 'Dear Jane Bee' lots of new things, which is given at www.quiltshop.nl. For years (more than 22 years) I make quilts, and in that time so much has changed! New techniques for making some difficult patterns made it so much easier! We have a lovely group of ladies together and next to the exchange of techniques and tricks a lot of laughter! I'm so lucky!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dan nu een foto van mijn eerste blokje...
Now a picture of my first piece ...

G8 Justin's Comet © 09/2011 Busy Bee